ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
JESTEŚMY firmą, która od ponad 25 lat specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

ZATRUDNIAMY wysoko kwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanych zarządcóww nieruchomości, administratorów oraz  inspektorów nadzoru budowlanego z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

PRACUJEMY solidnie, stosując standardy zawodowe. Konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, a także chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności. Szczególny nacisk kładziemy na osiągnięcie racjonalnej oszczędności kosztów eksploatacyjnych i remontowych.

POSIADAMY radców prawnych i służby konserwatorskie, które świadczą usługi dla firmy i na zewnątrz firmy